123

Project controller (Dutch speaking) 24h/week

Premium

Delft, The Netherlands, Hyperion Technologies

[J003]
Field(s) of expertise
Business Administration & Finance Human Resources & Recruitment
Job type
Temporary
Education
BachelorVocational
Deadline
Closed

About this job

We are hiring an all-round Project Controller with a minimum of 4 to 5 years work experience in an international environment. The ideal candidate has experience in both project management and financial management. We are looking for a strong personality with a hands on mentality, who also likes to coordinate secondary tasks in a small growing company.

Wij zijn per direct op zoek naar een allround project controller met minimaal 4 – 5 jaar relevante ervaring in een internationale omgeving. De ideale kandidaat heeft ervaring in een deel project management en heeft kennis van algemeen financieel management. Wij zoeken een stevige persoonlijkheid, met een hands-on mentaliteit die het ook leuk vindt om in een kleine groeiende organisatie neventaken naar zich toe te trekken.

Responsibilities

• Making / monitoring price and delivery agreements with suppliers
• Monitoring the (financial) progress of projects (drafting / monitoring and if necessary, adjusting the lead time of current projects)
• Keeping the financial administration, tax returns and payments up to date
• Debtor and creditor management
• Final audit of year-end closing and preparation of annual work for accountants
• Point of contact for our external administrative partners
• Prepare, update and monitor the company budget
• Keeping track of the end dates of current employment and internship agreements and ensure a timely extension, in consultation with our CEO
• Registration of new employees with external parties (salary payment, Arbo)
• Activities related to employment (applying for work permits, 30% ruling etc.)

• Het maken van/ bewaken van gemaakte prijs- en leverafspraken met leveranciers
• Bewaking van de (financiële) voortgang van de projecten (opstellen/bewaken en indien nodig het bijsturen van doorlooptijd van lopende projecten)
• Het up to date houden van de financiële administratie, belastingaangiftes en betalingen
• Debiteuren- en crediteurenbeheer
• Eindcontrole jaarafsluiting en voorbereiding jaarwerk voor accountant
• Aansturing- en samenwerking met onze externe administratieve partners
• Opstellen, bijwerken en bewaken van de begroting
• Je houdt zicht op einddata van lopende arbeids- en stageovereenkomsten en zorgt (in overleg) voor tijdige verlenging
• Aanmelding nieuwe medewerkers bij externe partijen (salarisbetaling, ziekteverzuim)
• Voorkomende werkzaamheden rondom indiensttreding (aanvragen werkvergunningen e.d.)

Profile

• A minimum of 4 to 5 years’ experience in a similar financial position, preferably in an international setting
• You have completed a financial education/degree (HBO level or higher)
• Excellent command of both Dutch and English in speech and writing
• Affinity with or experience in the technical sector is an advantage

Working conditions:
• This position is available for 2 – 3 days and can be executed during school hours: 3 whole days or 5 part time days are open for negotiation. Also – in consultation – part of the work could be performed from home.
• We do not exclude the possibility that the number of hours can be extended further in the long term.

• Minimaal 4 – 5 jaar relevante werkervaring in een financiële functie, bij voorkeur in een internationale setting
• Je hebt een financiële opleiding op minimaal HBO-niveau afgerond
• Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Affiniteit met of ervaring in de technische branche is een pré

Arbeidsvoorwaarden
• Deze functie is voor 2 – 3 dagen en kan onder schooltijd worden uitgevoerd; 3 hele dagen of 5 halve dagen zijn bespreekbaar. Ook zouden – in overleg – een deel van de werkzaamheden vanuit huis uitgevoerd kunnen worden.
• Bij gebleken geschiktheid en een klik van twee kanten, sluiten wij niet uit, dat het aantal uren op termijn verder uitgebreid kan worden.